Posts from the ‘Inang’ Category

everywhere


    Home Sweet Home


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Perkakas ‹ Royskots’s Blog — WordPress


Hamu Do Hamoraon jala panorangi pikkiran di au Bapa, Oma

Inang Pangitubu


Inang Pangitubu

Inang Pangitubu

Hamu Do Sinondang ni hangoluanku.

Sai anggiat ma dilehon Tuhanta hahipason Dihamu Dohot Damang Parsinuan. Suang songoni Tu Sude hami angka ianakhon muna.. mauliate ma inang nami na burju.. sai hipas- hipas ma hita tu joloan on….